About
Contact
CV
@bye.jer
Jeremi Biziuk (he/him, they/them) is an audio-visual artist born in Poland who works and lives in the Netherlands since their completion of their bachelor's degree in fine arts at KABK in the Hague.

Their current artistic practice revolves around the idea of physically embodying sound, its visual translation and spatial experience. He uses his experience and love for the audible in combination with his artistic practice and visual works. His interest lies in the contrast between artificial and nature. For their installations and performances, Jeremi draws inspiration from their Eastern European background and its rich traditions in costume making.

Through wearable pieces of costumes, spatial installations and acts of performance, the artist makes use of the textural quality of their audio material alongside their wearable textile works and various sculptural objects and tools. Creating a soundscape of noise, shimmers and whispers, each performance consists of a different selection of field recordings and handmade acoustic instruments that the artist uses and modulates alongside synthetically generated sounds, all crafted from within the installation itself.
Texts
Bandcamp
Spotify
Soundcloud
Home
Works
Jeremi Biziuk aka kitarumo
About
Jeremi Biziuk (hij/hem, hen/hun) is een audio-visuele kunstenaar geboren in Polen die werkt en woont in het Nederlands na zijn bachelor diploma in beeldende kunst van KABK in Den Haag.

Hun huidige artistieke praktijk draait om het idee van het fysiek belichamen van geluid, de visuele vertaling ervan en zijn ruimtelijke ervaring. Hij maakt gebruik van zijn ervaring met en liefde voor geluid en muziek in combinatie met zijn artistieke praktijk en beeldende kunstwerken. Zijn interesse ligt in het contrast tussen kunstmatig en natuur. Zijn installaties en performances halen inspiratie uit Jeremi’s Oost-Europese achtergrond en zijn rijke tradities in het maken van kostuums.

Via draagbare kostuums, ruimtelijke installaties en performance-daden maakt hij gebruik van de textuurkwaliteit van hun audiomateriaal naast hun draagbare textielwerken en verschillende sculpturale objecten en gereedschappen. Een soundscape creëren van lawaai, glinstering en gefluister, Jeremi presenteert een fysieke installatie van zijn soundscapes, begeleid door een live-optreden van geluid en kleding. Elke uitvoering bestaat uit een verschillende reeks van veldopnames en handgemaakte akoestische instrumenten die de kunstenaar gebruikt en moduleert naast synthetisch gegenereerde geluiden, allemaal gemaakt vanuit de installatie zelf.